Hønsefødder og gulerødder ®

HØNSEFØDDER OG GULERØDDER ®

Er et tilbud om sang og dans i daginstitutioner for aldersgruppen 4-6 år. Gennem sang og dans fremmes børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse som det er beskrevet i den pædagogiske læreplan. Sang og dans er en katalysator for social udvikling og oplevelsen af at være en del af et større fællesskab. Med dansen inddrages kroppen og sanserne, hvilket skærper både koncentration og indlæring. Vi forbinder os med hinanden, når vi synger den samme fortælling, trækker vejret i samme takt og udfører de samme kropslige bevægelser til den samme melodi.

 

Vi inviterer børn og personale med på en rejse, hvor vi går på opdagelse i vores musikalske rødder og traditioner og dermed inspirerer til mere leg, sang og dans i hverdagen. Vi instruerer i de mange iørefaldende og sjove børnesange og –danse – alt imens fantasien og kreativiteten folder sig ud i fuldt flor.

Sangen og dansen er en vigtig del af vores fælles kulturarv, som vi gerne vil være med til at give videre til de næste generationer.


I Danmark er vi så heldige at have en kæmpe skat af gamle sange, danse og melodier for børn. Vi brænder for at videreføre den kulturarv, der ligger gemt i traditionelle børnesange og –danse. Vi finder det vigtigt i en tid, hvor store forandringer i samfundet finder sted, at vi ikke glemmer vores kulturelle rødder. Men vi lever også i et multikulturelt samfund i en globaliseret verden, hvorfor vi også inddrager udenlandske danse og melodier, som har fået danske tekster.